Katecheza biblijna

  • Drukuj

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiącao godz. 19.00.


Treścią katechezy są nadal kluczowe teksty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Prezentacja wybranych tekstów jest podstawą wspólnego odczytywania biblijnego przekazu i wprowadzeniem do rozważań nad sprawami o decydującym znaczeniu dla prawdziwie ludzkiego bycia.